Wyniki oceny biznesplanów – II edycja

Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów złożonych przez Uczestników/czki II edycji projektu “Firma bez barier II”