Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – III edycja

Przedstawiamy listę ocenionych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek III edycji projektu “Firma bez barier II”