Informacja o sposobie składania formularza rekrutacyjnego

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, prosimy o dostarczenie formularza rekrutacyjnego wyłącznie drogą pocztową lub kurierem. Dokumenty proszę przesłać na adres: Fundusz Górnośląski S.A Oddział w Katowicach al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice (z dopiskiem: zgłoszenie do projektu „Firma bez barier II” – NIE OTWIERAĆ)

Więcej...

Informacja o pierwszym naborze do projektu „Firma bez barier II”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza pierwszy nabór uczestników do projektu „Firma bez barier II”. Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 30 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. Projekt skierowany do 36 osób powyżej 30 roku życia (3 nabory po 12 osób) zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego* woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność […]

Więcej...