Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – 1 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II” Wnioski będą przyjmowane w terminie od 29.09.2021r.  do 21.10.2021r. Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) […]

Więcej...

Informacja o naborze biznesplanów dla uczestników/czek 2 edycji

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza II nabór biznesplanów dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II”. Biznesplany będą przyjmowane w terminie od 28.09.2021r.  do 21.10.2021r. Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami. Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do […]

Więcej...

Informacja o trzecim naborze do projektu „Firma bez barier II”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza trzeci nabór uczestników/czek do projektu „Firma bez barier II”. Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 4 sierpnia 2021r. do 19 sierpnia 2021r. Projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego* woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność gospodarczą i spełniających następujące kryteria: a) […]

Więcej...

Informacja o naborze biznesplanów dla uczestników/czek 1 edycji

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza I nabór biznesplanów dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II”. Biznesplany będą przyjmowane w terminie od 29.07.2021r.  do 13.08.2021r. Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami. Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do […]

Więcej...

Informacja o drugim naborze do projektu „Firma bez barier II”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza drugi nabór uczestników/czek do projektu „Firma bez barier II”. Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 31 maja 2021r. do 9 czerwca 2021r. Projekt skierowany do 36 osób powyżej 30 roku życia (3 nabory po 12 osób) zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego* woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność […]

Więcej...