Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – 4 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II” Wnioski będą przyjmowane w terminie 9-25.11.2022r. Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z załącznikami […]

Więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – 4 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II” Wnioski będą przyjmowane w terminie od 30.06.2022r.  do 19.07.2022r. Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) […]

Więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – 3 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II” Wnioski będą przyjmowane w terminie 3-14.6.2022r. Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z załącznikami […]

Więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – 2 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II” Wnioski będą przyjmowane w terminie od 22.4.2022r.  do 11.5.2022r. Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) […]

Więcej...

Informacja o naborze biznesplanów dla uczestników/czek 4 edycji

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza IV nabór biznesplanów dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II”. Biznesplany będą przyjmowane w terminie od 12.04.2022r.  do 26.04.2022r. Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami. Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do […]

Więcej...