Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – IV edycja

Przedstawiamy listę ocenionych wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czki IV edycji projektu “Firma bez barier II”