Informacja o czwartym naborze do projektu „Firma bez barier II”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza czwarty nabór uczestników/czek do projektu „Firma bez barier II”. Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r. Projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego* woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność gospodarczą i spełniających następujące kryteria: a) […]

Więcej...