Wyniki oceny biznesplanów – III edycja

Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów złożonych przez Uczestników/czki III edycji projektu “Firma bez barier II”