Listy rankingowe osób zakwalifikowanych na rozmowy z doradcą zawodowym w projekcie „Firma bez barier II” – I edycja

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu “Firma bez barier II”, które wpłynęły w pierwszym naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn:

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zostały zaproszone na rozmowy z doradcą zawodowym.