Informacja o sposobie składania formularza rekrutacyjnego

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, prosimy o dostarczenie formularza rekrutacyjnego wyłącznie drogą pocztową lub kurierem.

Dokumenty proszę przesłać na adres:

Fundusz Górnośląski S.A Oddział w Katowicach

al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

(z dopiskiem: zgłoszenie do projektu „Firma bez barier II” – NIE OTWIERAĆ)