O projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

Więcej...

Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Więcej...

Najnowsze aktualności

Informacja o naborze biznesplanów dla uczestników/czek 3 edycji

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza III nabór biznesplanów dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II”. Biznesplany będą przyjmowane w terminie od 29.10.2021r.  do 10.11.2021r. Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami. Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do […]

Więcej...