O projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

Więcej...

Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Więcej...

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – 1 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II” Wnioski będą przyjmowane w terminie od 23.2.2022r.  do 4.3.2022r. Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) […]

Więcej...