O projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

Więcej...

Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Więcej...

Najnowsze aktualności

Informacja o trzecim naborze do projektu „Firma bez barier II”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza trzeci nabór uczestników/czek do projektu „Firma bez barier II”. Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 4 sierpnia 2021r. do 19 sierpnia 2021r. Projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego* woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność gospodarczą i spełniających następujące kryteria: a) […]

Więcej...

Informacja o naborze biznesplanów dla uczestników/czek 1 edycji

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza I nabór biznesplanów dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II”. Biznesplany będą przyjmowane w terminie od 29.07.2021r.  do 13.08.2021r. Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami. Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do […]

Więcej...