O projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

Więcej...

Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Więcej...

Najnowsze aktualności

Informacja o czwartym naborze do projektu „Firma bez barier II”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza czwarty nabór uczestników/czek do projektu „Firma bez barier II”. Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r. Projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego* woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność gospodarczą i spełniających następujące kryteria: a) […]

Więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – 3 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II” Wnioski będą przyjmowane w terminie od 31.12.2021r.  do 25.01.2022r. Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) […]

Więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – 2 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II” Wnioski będą przyjmowane w terminie od 31.12.2021r.  do 25.01.2022r. Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) […]

Więcej...