Listy rankingowe osób zakwalifikowanych na rozmowy z doradcą zawodowym w projekcie „Firma bez barier II” – II edycja

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły w drugim naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn:

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowy z doradcą zawodowym.